Jak działa klimatyzacja w samochodzie?

Choć klimatyzacja często kojarzy się z bardzo skomplikowanym układem, w praktyce jest on niezwykle prosty. Zresztą, najważniejsze, żeby działał. Bo przecież w klimatyzacji chodzi o to, aby ją czuć, a nie widzieć.

Budowa klimatyzacji

Każda klimatyzacja samochodowa składa się z systemu przewodów, który łączy zespół takich elementów, jak: kompresor, skraplacz, osuszacz, zawór rozprężający, parownik i wiatrak wentylatora. Wymienione w kolejności, w jakiej zachodzi proces ochładzania, stanowią niezwykle zwarty zespół, w którym awaria jednego z czynników, prowadzi do awarii całej klimatyzacji.

Jak to działa?

Wszystko zaczyna się w kompresorze. Napędzany bezpośrednio z silnika, reguluje obieg czynnika chłodzącego. Działając jak pompa, zasysa go i doprowadza do jego sprężenia. Z kompresora czynnik wędruje do skraplacza, gdzie zmienia się jego postać z gazowej na ciekłą. Wychłodzony trafia następnie do osuszacza, gdzie zostaje poddany oczyszczaniu. Pozbawiony zanieczyszczeń, a także pary i cząstek powietrza, biegnie do zaworu rozprężającego. Zachodzące tu reakcje silnie schładzają go. Trafiając poprzez parownik do kabiny samochodu czynnik odbiera temperaturę jej wnętrza i ponownie trafia do kompresora.

Czynnik chłodzący – co to takiego?

Jak nietrudno zauważyć, klimatyzacja samochodowa działa nie tylko dzięki elementom i przewodom konstrukcyjnym, ale też dzięki czynnikowi chłodzącemu. To właśnie obieg tej substancji generuje zmiany w temperaturze powietrza. Czynnik ten jest substancją termodynamiczną. To dzięki jej zdolnościom wrzenia w niskiej temperaturze możliwe jest pobieranie ciepła i obniżanie temperatury wewnątrz auta.