Organizacja transportu w przedsiębiorstiwe

Transport to podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a organizacja transportu nie należy do rzeczy najprostszych. Organizując transport musimy pamiętać, że każdy proces transportowo-spedycyjny przebiega inaczej oraz podlega różnym regulacjom w zależności od charakterystyki przewożonego towaru, wykorzystywanego środka transportu, sposobu przewozu, a także liczby osób zaangażowanych w dany proces. Pewne czynności niezależnie od tego, czy transport będzie przebiegał na lądzie, na wodzie lub w powietrzu są jednak identyczne.

Eksport

Pierwszym etapem jest otrzymanie zlecenia organizacji transportu, następnie po analizie danych i informacji zawartych w zleceniu podejmujemy działania mające na celu transport ładunku na przykład zarezerwowanie miejsce na statku, w samolocie, wagonie lub zorganizowanie odpowiedniego samochodu.

Następnym etapem jest sporządzenie instrukcji wysyłkowej dostarczanej do nadawcy przesyłki. Gdy przesyłka trafia za granicę przedstawiamy eksporterowi dokumenty przewozowe, które są bezpośrednim potwierdzeniem wykonania zlecenia i stanowią podstawę do otrzymania wynagrodzenia za wykonaną usługę. Czynność, która zamyka organizację transportu to rozliczenie procesu transportowo-spedycyjnego.

Import

Działania, które podejmujemy w zakresie organizacji transportu przy imporcie odzwierciedlają działania podejmowane przy eksporcie. Tal samo zaczynamy od przyjęcia zlecenia, następnie analizujemy dane, a kolejną rzeczą, którą musimy wykonać jest zarezerwowanie środka transportu niezbędnego w tym procesie. Opracowujemy koncepcję i przystępujemy do działania.

Różnicą w tym wypadku jest konieczność przygotowania na przyjęcie towaru oraz nasz obowiązek zorganizowania odprawy celnej. Zarówno przy transporcie, jak i przy imporcie kończymy proces na rozliczeniu.